வெளிப்படுத்தப்பட்டது: பிரகாசமான பற்கள் - இதுதான் உண்மை!

பிரகாசம் என்றால் என்ன, நான் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்?

பல் சுகாதாரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று முதன்மை நடவடிக்கைகளில் ஒன்று பிரகாசம் மற்றும் பற்களுக்கு போதுமான வெளிச்சம் கிடைக்கிறதா என்று சோதிக்க பற்களைப் பார்க்கும் ஒரு வழியாகும். பிரகாசம் என்பது உங்கள் பற்கள் பெறும் லுமன்ஸ் (ஒளியின் ஒரு அலகு) எண்ணிக்கை. நீங்கள் வெளிச்சம் வரை பார்க்க விரும்பினால், பிரகாசமான பற்கள் அவசியம்! பிரகாசமான ஒளியை (சூரியன் அல்லது வெள்ளை ஒளி விளக்கை போன்றவை) பார்த்து உங்கள் பற்களைப் பார்ப்பதன் மூலம் பிரகாசத்தின் விளைவை நீங்கள் காணலாம். உங்கள் பற்கள் கருமையாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் சருமம் மிகவும் வசதியாக இருக்கும். இதைச் செய்வது கடினம் அல்ல. பிரகாசமான பற்கள் உங்கள் பற்களிலும் சாதகமான விளைவை ஏற்படுத்தும். பிரகாசமான பற்கள் உங்கள் பற்கள் பரந்த அளவிலான நிறத்தைக் கொண்டிருக்க அனுமதிக்கின்றன, இது உங்கள் பற்களின் தோற்றத்தை மேம்படுத்தும்.

எனது அழகாக இருக்க எனக்கு பிரகாசமான பல் நிறம் தேவையா? உங்கள் பற்களை மேம்படுத்தவும், உங்களை மிகவும் கவர்ச்சியாகவும் பார்க்க விரும்பினால், உங்களை அழகாக தோற்றமளிக்க பிரகாசமான பற்கள் தேவையில்லை! ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் வழக்கமான துலக்குதல் போன்ற உங்கள் பற்களை மேம்படுத்தக்கூடிய பல விஷயங்கள் உள்ளன.

எங்கள் கடைசி சோதனைகள்

Zeta White

Zeta White

Mio Rich

பல் வெண்மையாக்கும் போது, ஒருவர் தவிர்க்க முடியாமல் Zeta White பற்றி வாசிப்பார் - காரணம் என்ன? வாங்க...