Hút thuốc lá: Những kết quả khả thi ngạc nhiên!

Một số sản phẩm có thể có hoặc không phù hợp với bạn, tùy thuộc vào sản phẩm bạn thử. Có rất nhiều điều bạn có thể làm để bắt đầu bỏ thuốc. Có những nguồn lực khác sẽ giúp bạn.

Tôi không phải là bác sĩ y khoa, tôi cũng không có chuyên môn về việc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào. Xin đừng hỏi tôi lời khuyên về sản phẩm nào hoạt động và sản phẩm nào không. Đây là blog của tôi, không phải bác sĩ của bạn. Nếu bạn muốn bắt đầu bỏ thuốc lá và có câu hỏi, xin vui lòng hỏi bác sĩ hoặc một người bạn đáng tin cậy. Khi bạn bắt đầu bỏ thuốc, xin vui lòng thực hiện nó trên một kế hoạch hoạt động. Bạn có thể bỏ tất cả các cách khác nhau, bao gồm cả phương pháp tôi sắp nói với bạn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Nếu bạn không chắc chắn phải làm gì, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc người bạn đáng tin cậy của bạn. Bạn không bao giờ nên lấy bất cứ thứ gì trừ khi bạn được bảo. Không bao giờ ngừng dùng bất kỳ loại thuốc hoặc thảo dược bổ sung mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn đầu tiên. Tôi không thể cho bạn biết chính xác làm thế nào để bỏ thuốc, nhưng tôi có thể cho bạn biết các phương pháp phù hợp với tôi. Phương pháp của tôi dựa trên những gì tốt nhất cho tôi và những gì tôi thấy là hiệu quả nhất ở bệnh nhân của mình.

Đánh giá sản phẩm cuối cùng của chúng tôi

Smoke Out

Smoke Out

Mio Rich

Smoke Out hiện được coi là một khuyến nghị nội bộ, nhưng sự phổ biến trong quá khứ gần đây đang tăn...